HAYAL KIRIKLIĞI? (3)


Bursaspor tüzüğünde, amaçlanan kurumsal yapının kurulması, korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan yönlendirici metinler mutlaka olmalıdır…

 • Atılması gereken İkinci adım da; hayati nitelikte olan TÜZÜK çalışmasıdır. 
 • Neden hayati nitelikte?;  Çünkü önceki iki yazıda anlatmaya çalıştığım kurumsallaşmanın sağlanması ve sürekli geliştirilmesi için,  seçilen başkan / yöneticilerin yönetim bilgisi,  kültür ve kalitesinden kurtarılarak güvence altına alınmalıdır...
 • Bu güvenceyi sağlayacak olan; yazılı bir rehber / anayasa olan BURSASPOR TÜZÜĞÜDÜR.
 • BURSASPOR TÜZÜĞÜNDE, amaçlanan kurumsal yapının kurulması, korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan yönlendirici metinler mutlaka olmalıdır. Bu maddelerin neler olduğu ve hangi alanları kapsadığı aşağıda belirtilmiştir.
 • YÖNETİM KURULUNUN GÖREV TANIMININ  YENİLENMESİ VE SAYININ DÜŞÜRÜLMESİ;                                                        Yönetim Kurulu; kulübün itibarını arttıran, strateji belirleyen, izleyen, denetleyen, destekleyen, finans liderliği yapan, etik/kültür vs. belirleyen etkin ve en yetkili kurul olmalıdır... Sayısı en çok 7-9 kişi olmalıdır.)
 • İCRA (YÜRÜTME) KURULUNU N OLUŞTURULMASI,                                                                                                  Kulübün temel alanlarındaki profesyonellerden oluşan İcra Kurulunun oluşturulması, yetkilendirilmesi, verimli hale getirilmesi ve denetlenmesidir. Sayısı en çok 5-6 kişi olabilir.
 1. GÖREVE BAŞLAYAN HER YÖNETİM KURULUNUN "STRATEJİK PLANLAMA" ÇALIŞMASI YAPMA ZORUNLULUĞU; (Stratejik Plan kavramı, Kurumsal Yönetim Kurulması, Geliştirilmesi ve Sürekli İyileştirilmesi için kullanılan bir kavramdır.)

Tüzükte yer alacak bu madde; üç yıl için göreve gelen yönetim kurulunun Kurumsal Yönetim yapısı kurması , gözden geçirmesi / iyileştirmesi, organizasyon planı, orta-uzun planlamalar, iş süreçleri ve sonuçları, görev  tanımları, çalışan kriterleri, kulüp etik değerleri vs.. gibi çalışmaların yapılmasın, daha önce başlanmışsa, sonuçlarını gözden geçirmeyi, revize etmeyi zorunlu hale getirir...

 1. DENETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ,                                                                                                                                    Etkili denetim en başarılı yönetimdir.
  1. DENETLEME KURULUNUN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI ;

Genel Kurullarda, Yönetim kurulu listesinden ayrı, bağımsız, genel kuruldan direk yetki alarak seçilen denetleme kurulunun oluşturulması, kimlik kazandırılması,

 1. iÇ DENETİM;

Kurumsal Yönetim Modeli oluştuğunda; İç Denetim yapısı da oluşur. İç denetim, iş süreçlerini, hedefleri bilen ve uyaran, geliştiren, bir denetim modelidir.

 1. SOSYAL DENETİM / İZLEME

Kurumsal Yönetim Modeli oluştuğunda; şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kulüp organizasyonu /iş alanı gereği;  sosyal alan (üye, taraftar, camia) çok daha ilgili, organize, denetleyici hale gelecektir.

 1. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALMAK İSTEYEN KULÜP ÜYELERİNE ORYANTASYON ZORUNLULUĞU;                                                                                                                                                       Profesyonel Kulüplerin Kurumsal Yapısı, Futbolda profesyonellik, eğitim, iletişim,  UEFA Kriterleri, Kulübün ekonomik sosyal yapısı, spor sektörünün özellikleri, sosyolojik bilgiler, hukuku v.s gibi konuları içiren konularda eğitimden geçmelidirler. Bu üyelerin yeni ve zor bir sektör olan spor/camia yönetimi hakkında bilgilenmeleri yönetimin verimliliğini arttıracak, hataları azaltacaktır. (örneğin, 10/20 saat )  

 

BURSASPOR TÜZÜĞÜNDE, irili ufaklı birçok  yararlı değişiklikler yapılabilir. Ancak bunlar  ayrıntılardır.  Çünkü; kulübün yaşadığı temel sorunlar ve bunların kaynağı, yukarıda belirttiğim 5 maddenin kapsadığı konulardan kaynaklanmaktadır...

 

Üyesi olduğum MAYIS 16 Grubunun liderliğinde, 7-8 Taraftar gurubunun  da katılımı ile başlayan kurumsal çalışmalar; Bursaspor için "düşünce üretmeyi" ve seçilen yönetimlerin "çalışmalarını izlemeyi" de amaçlıyor. Araya Genel Kurulun girmesiyle çalışmalar aksamış olsa da, bu anlayış çevresinde bir çok taraftar grubu yöneticilerinin hem fikir olduğunu sevinerek gördük.

 

Ayrıca, bu yönde yapılan toplantılara Divan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İdris SEVİNÇ de katılmış, kendisine UEFA Kulüpler Birliğinin yönetim anlayışları, Kurumsal yapı konusunda sunumlar da yapılmıştır.

 

BURSASPOR TÜZÜĞÜNDE olmasını önerdiğimiz yukarıdaki değişiklikler önerilere ait bilgiler  kendilerine yazlı olarak da verilmiştir. 

 

Özellikle son dönemlerde Bursaspor`da yaşananlardan sonra, yönetimlerin çok daha yakından izlemeye başlandığını, başarılı uygulamalar kutlamaların, yanlış uygulamalara da çok daha açık tepkilerin geleceğini tahmin ediyorum... 

 • PAYLAŞ
 • İzlenme : 195